MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELUA

Koneiden, laitteiden ja käyttöinstrumenttien meluntorjuntasuunnittelua 

Muita meluntorjuntatoimia tarvittaisiin ympäristössämme vähemmän, jos melua aiheuttavat koneet, laitteet, työvälineet, työmenetelmät ym. olisivat hiljaisempia.

Vähäisempi äänentuotto antaa teknisille valmisteille usein edullisemman aseman tuotteiden välisessä kilpailussa. 

Korvenvirta Engineering tarjoaa näkemystä ja suunnittelutukea koneiden, laitteiden ja muiden valmisteiden meluntuoton vähentämiseksi.  


Huonetilojen akustista suunnittelua 

Huonetilojen mittasuhteet, muodot, koko ja jaottelu sekä mm. ääntä imevien ja kuluttavien pinnoitteiden ja rakenteiden käyttö antavat mahdollisuuksia tehdä huoneesta kuin huoneesta ääniolosuhteiltaan miellyttävämmän.

Korvenvirta Engineeringiltä saat vinkit tehdä huoneakustiikan kannalta hyödyllisiä ratkaisuja. Suoritamme toimitilojen ja tavanomaisten huonetilojen akustista suunnittelua.  


Rakennusten meluntorjuntasuunnittelua

Rakennus, sen huonetilat ja talotekniset koneet ja laitteet on usein mahdollista sijoittaa ja asentaa siten, että rakennuksen sisällä ja ulkopuolella saavutetaan paremmat ääniolosuhteet ja eri lähteistä tulevasta melusta on vähemmän haittaa.

Rakennuksen ulkokuoren (ulkoseinät, ikkunat, yläpuoliset rakenteet...) ääneneristys ja siihen vaikuttavat tekijät kannataa käydä läpi huolella, jos rakennuksen sijoituspaikalla esiintyy melua.

Rakennuksen sisäisillä rakenteilla ja niiden toteutustavoilla vähennetään äänien kantautumista huoneistoista toiseen, portaikosta huoneistoihin jne.

Korvenvirta Engineering auttaa Sinua käyttämään tarjolla olevat mahdollisuudet hyväksi, rakennuksen ääniolojen parhaaksi!